Usługa polegająca na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni

Numer umowy ZD/236/DZ/104-W/2021
Data podpisania 30.09.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-300), przy ul. Sportowej 8
Wartość zamówienia: maksymalna wartość umowy : 335 100,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 14.10.2021
Data udostępnienia informacji: 14.10.2021