Usługa dotycząca jesiennej zbiórki liści na ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w Rejonie L2

Numer umowy ZD/247/DZ/110-W/2021
Data podpisania 07.10.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa dotycząca jesiennej zbiórki liści na ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w Rejonie L2
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Spółka jawna, Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, z siedzibą w Gdyni (81-506) przy ul. Halickiej 10
Wartość zamówienia: maksymalna wartość umowy : 112 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2021
Data udostępnienia informacji: 19.10.2021