Sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy 4 aktywnych przejść dla pieszych (...)

Numer umowy ZD/266/DK/61-W/2020
Data podpisania 01.07.2020
Przedmiot zamówienia: Sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy 4 aktywnych przejść dla pieszych w Gdyni, w dzielnicy Oksywie (BO)
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Usługi Budowlane TECHDROG Klaudia Sułat z siedzibą w Warszawie (03-580) przy ul. Szymona Askenazego 7/11
Wartość zamówienia: 199 260,00zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jolanta Sagan
Nr telefonu: 58 761-20-87
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Magdalena Drężek
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Drężek
Data wytworzenia informacji: 10.07.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2020 09:14 Dodanie informacji Magdalena Drężek