Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg (...) w Rejonie I na terenie Gdyni

Numer umowy ZD/165/DK/26-W/2021
Data podpisania 16.07.2021
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze w Rejonie I na terenie Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Firm Budowlano-Drogowa MTM S.A.  z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 35
Wartość zamówienia: 2 002 701,53 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021