Przebudowa placu zabaw przy ul. Romanowskiego 52, 54 i 56 w Gdyni (BO)

Numer umowy ZD/73/DZ/29-W/2021
Data podpisania 31.03.2021
Przedmiot zamówienia: Przebudowa placu zabaw przy ul. Romanowskiego 52, 54 i 56 w Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski, z siedzibą w Gniewowie (84-206) przy ul. Ogrodowej 12
Wartość zamówienia: 286 836,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 08.04.2021
Data udostępnienia informacji: 08.04.2021