Przebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej... (cz. 1)

Numer umowy ZD/316/UE/4-W/2020
Data podpisania 02.09.2020
Przedmiot zamówienia: Przebudowa 5 zatok autobusowych oraz budowa 5 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, w ramach przedsięwzięcia „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia” /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, (55-040) Kobierzyce przy
ul. Szwedzkiej 5
Wartość zamówienia: 3 617 828,76 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedziebie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2020 10:53 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
20.09.2020 00:30 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz