Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi (cz. 1)

Numer umowy ZD/313/UE/1-W/2020
Data podpisania 02.09.2020
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi: przebudowy 5 zatok autobusowych oraz budowy 5 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, w ramach przedsięwzięcia „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia” /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni (81-369), przy ul. Derdowskiego 7
Wartość zamówienia: 27 921,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2020 09:59 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
20.09.2020 19:57 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz