Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Strzelców w Gdyni”

Numer umowy ZD/271/DZ/48-W/2020
Data podpisania 13.07.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Strzelców w Gdyni”
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: EDUCARIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w Bydgoszczy (85-451), przy ul. Grunwaldzkiej 207
Wartość zamówienia: 4 277,94 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kamila Kostkiewicz
Nr telefonu: 58 761-20-86
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Magdalena Drężek
Data wytworzenia informacji: 14.07.2020
Data udostępnienia informacji: 14.07.2020