Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwest. pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Cylkowskiego w Gdyni” (BO)

Numer umowy ZD/87/DZ/43-W/2022
Data podpisania 20.04.2022
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Cylkowskiego w Gdyni” (BO)
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: KERRIA Piórkowski Sp. jawna, z siedzibą w Kole (62-600) przy ul. Żeromskiego 80
Wartość zamówienia: 24 846,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 02.05.2022
Data udostępnienia informacji: 02.05.2022