Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oznak. pionowego i poziomego obszaru płatnego parkowania w strefie C (...)

Numer umowy ZD/95/DK/13-W/2021
Data podpisania 06.05.2021
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego obszaru płatnego parkowania w strefie C, w dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: PM3D Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy (85-323) przy ul. Wysokiej 1E/52
Wartość zamówienia: 465 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 12.05.2021
Data udostępnienia informacji: 12.05.2021