Opracowanie dokum. proj.- kosztorys. na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Gorczycowej w Gdyni”.

Numer umowy ZD/340/DZ/76-W/2020
Data podpisania 29.09.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Gorczycowej w Gdyni”.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Małgorzata Piotrowicz, zamieszkała w Gdańsku (80-135) przy ul. Brukowej 5
Wartość zamówienia: 8 200,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 01.10.2020
Data udostępnienia informacji: 01.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2020 15:28 Dodanie informacji Ewa Jodłowska