Odnawianie istniejącego oznakowania poziomego dróg - CZĘŚĆ 2

Numer umowy ZD/126/DK/17-W/2021
Data podpisania 25.05.2021
Przedmiot zamówienia: Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego (cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego) na drogach powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych będących w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: ABES Sp. z o.o., z siedzibą w Leźnie (80-298), przy ul. Cichej 60
Wartość zamówienia: Maksymalne wynagrodzenie brutto - 688.063,00 zł,
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedziebie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 25.05.2021
Data udostępnienia informacji: 26.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2021 10:05 Dodanie informacji Jolanta Sagan