Nadzór inwestorski nad wykonaniem układu komunikacyjnego Bazy Północnej LiZUD w Gdyni

Numer umowy ZD/181/DZ/83-W/2021
Data podpisania 23.07.2021
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie układu komunikacyjnego Bazy Północnej LiZUD w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: RG Nadzory Usługi Budowlane Ryszard Gad z siedzibą w Gdyni (81-261),
przy ul. Dreszera 12A/16
Wartość zamówienia: 12 300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedziebie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 13.08.2021
Data udostępnienia informacji: 13.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2021 11:39 Dodanie informacji Jolanta Sagan