Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kameliowej w Gdyni (BO)

Numer umowy ZD/48/DZ/19-W/2021
Data podpisania 05.03.2021
Przedmiot zamówienia: Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kameliowej w Gdyni (BO)
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski, z siedzibą w Gniewowie (84-206) przy ul. Ogrodowej 12
Wartość zamówienia: 83 652,30
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 587-61-2
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Anna Kot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kot
Data wytworzenia informacji: 02.04.2021
Data udostępnienia informacji: 02.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.04.2021 12:56 Dodanie informacji Anna Kot