Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury miejskiej przy ul. Dantyszka w Gdyni ( BO)

Numer umowy ZD/99/DZ/46-W/2022
Data podpisania 27.04.2022
Przedmiot zamówienia: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury miejskiej przy ul. Dantyszka w Gdyni (BO)
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski, z siedzibą w Gniewowie (84-206) przy ul. Ogrodowej 12
Wartość zamówienia: 294 430,02 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 02.05.2022
Data udostępnienia informacji: 02.05.2022