Budowa parku trampolin przy ul. Szafranowej w Gdyni (BO)

Numer umowy ZD/158/DZ/70-W/2021
Data podpisania 02.07.2021
Przedmiot zamówienia: Budowa parku trampolin przy ul. Szafranowej w Gdyni (BO) - zamówienie na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski, z siedzibą w Gniewowie (84-206) przy ul. Ogrodowej 12
Wartość zamówienia: 37000,86
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 28.07.2021
Data udostępnienia informacji: 28.07.2021