Budowa kanału deszczowego w ulicy Partyzantów w Gdyni

Numer umowy ZD/156/DZ/69-W/2021
Data podpisania 16.07.2021
Przedmiot zamówienia: Budowa kanału deszczowego w ulicy Partyzantów w Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Usługi Wielobranżowe Michał Młyński, z siedzibą w (83-323) Kamienica Szlachecka, Borucino 169
Wartość zamówienia: Maksymalne wynagrodzenie brutto: 254 425,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021