Zamówienia Publiczne udzielone przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2017 r.

1 2017-01-20 ZKM/ZP/16/2016 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 191 w dni powszednie od poniedziałku do piątku przetarg nieograniczony Konsocjum: Meteor Sp. z o. o.; IREX-3 Sp. z o.o.; IREX-1 Sp. z o. o.
43-600 Jaworzno
ul.Farna 2
2 2017-02-03 ZKM/ZP/17/2016 Świadczenie usług w zakresie dystrybucji biletów elektronicznych i papierowych przetarg nieograniczony Poczta Polska S.A.
00-940 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
3 2017-03-02 ZKM/ZP/1/2017 Przeprowadzenie badań zapełnienia pojazdów i struktury posiadanych biletów przetarg nieograniczony Adam Świerżewski Świerszcze
07-320 Małkinia
ul. Leśna 7/25
4 2017-05-30 ZKM/ZP/2/2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 146 we wszystkie dni tygodnia przetarg nieograniczony PKS Gdynia Sp. z o.o.
ul. Hryniewickiego 6C/43
81-340 Gdynia
5 2017-04-28 ZKM/ZP/3/2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 204 w dni powszednie przetarg nieograniczony Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. sp. k
83-330 Żukowo
ul. Armii Krajowej 1D
6 2017-06-12 ZKM/ZP/4/2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 193 w dni powszednie przetarg nieograniczony Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. sp. k
83-330 Żukowo
ul. Armii Krajowej 1D
7 2017-03-31 ZKM/ZP/5/2017 Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej rejon Rumia z wolnej ręki GREEN-ART. Acer Piotr Dettlaff
81-150 Gdynia
ul. Żelazna 16A/49
8 2017-06-29 ZKM/ZP/6/2017 obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi na rzecz ZKM przetarg nieograniczony Konsorcjum Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych "eService" Sp. z o.o.
01-102 Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
9 2017-11-24 ZKM/ZP/7/2017 obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi na rzecz ZKM przetarg nieograniczony Konsorcjum Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych "eService" Sp. z o.o.
01-102 Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
10 2017-09-20 ZKM/ZP/8/2017 Badania napełnienia pojazdów oraz czasów jazdy na liniach komunikacyjnych w Gdyni przetarg nieograniczony Adam Świerżewski Świerszcze
07-320 Małkinia
ul. Leśna 7/25
11 2017-10-12 ZKM/ZP/09/1i2/2017 Usługa dostępu do internetu w siedzibie głównej ZKM i w punktach zewnętrznych przetarg nieograniczony VECTRA S.A.
81-525 Gdynia
Al. Zwycięstwa 253
12 2017-10-12 ZKM/ZP/09/3/2017 Usługa dostępu do internetu w Kasach oraz w BOK nr 2 ul. Wójta Radtkego przetarg nieograniczony Orange Polska S.A.
02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 160
13 2017-12-07 ZKM/ZP/10/2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 145 w dni powszednie oraz niedziele i swięta przetarg nieograniczony Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. sp. k
83-330 Żukowo
ul. Armii Krajowej 1D
14 2017-12-27 ZKM/ZP/11/2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 193 w dni powszednie przetarg nieograniczony Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. sp. k
83-330 Żukowo
ul. Armii Krajowej 1D
15 2017-12-08 ZKM/ZP/12/2017 Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej w rejonie Rumi i Kosakowa (2 przystanki) przetarg nieograniczony GREEN-ART. Acer Piotr Dettlaff
81-150 Gdynia
ul. Żelazna 16A/49
16 2017-12-08 ZKM/ZP/14/2017 Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej w rejonie Witomina, Chwarzno-Wiczlino, Koleczkowo (2 przystanki) przetarg nieograniczony CLEAN-BUD Sp. jawna
81-506 Gdynia
ul. Halicka 10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 06.02.2018
Data udostępnienia informacji: 06.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2018 13:26 Aktualizacja treści Janusz Wensierski