Umowy


Umowa na  świadczenie  usług gastronomicznych    

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej 

 

Adres pocztowy: ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania przez wykonawcę obiadów we własnych pojemnikach obiadowych dostosowanych do przewozu gorących posiłków do Domu Pomocy Społecznej  w Gdyni przy ul. Pawiej 31 w okresie       01.03.2016r. – 28.02.2018r.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Umowa  zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Spółdzielnia Socjalna „Razem” ul. Olimpijska 2 lok.135 81-538 Gdynia 

 

Oryginały umów znajdują się w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej, Gdynia ul. Pawia 31Umowa na  świadczenie  usług gastronomicznych      

Nazwa i adres Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej 

 

Adres pocztowy: ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia

Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu i dostawie przez Wykonawcę obiadów we własnych pojemnikach dostosowanych do przewozu gorących posiłków do Domu Pomocy Społecznej  w Gdyni przy ul. Pawiej 31
w okresie  15. 01. 2012 r. – 14. 01. 2013 r.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego od 14.000euro do 193.000euro z dnia 20 grudnia 2011r.     Umowa  zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr113 poz.759 z póź. zm.)

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

P.P.H.U. DUKAT

Ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.

Oryginały umów znajdują się w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej, Gdynia ul. Pawia 31.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 16.01.2012
Data udostępnienia informacji: 16.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2016 21:14 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.
06.10.2014 13:02 Korekta Maciej Zatwarnicki.
16.01.2012 12:44 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
16.01.2012 12:10 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
16.01.2012 12:09 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.