Świadczenie usługi superwizji mertyorycznej

Numer umowy 01/2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi superwizji merytorycznej dla SOWi OIK
Zamawiający: Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego"Dziadka"
81-094 Gdynia ul. Wejherowska 65
Wykonawca: Agnieszka Ćwierz-" Centrum Terapii i Rozwoju-Mare Mentis"
Wartość zamówienia: 14 400,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Szklarska
Nr telefonu: 58 663-33-66 wew. 12
E-mail: obsluga@zpsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Kadry ZPS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 18.01.2018
Data udostępnienia informacji: 18.01.2018