Prowadzenie superwizji dla PWD

Numer umowy 09/2018
Data podpisania 08.01.2018
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie superwizji dla  OW, LOGIN, PAŚ
Zamawiający: Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka”            ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
Wykonawca: " PSYCHE" Lech Kalita ul. J. Bryla 8c/30 Gdynia
Wartość zamówienia: 9 600,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Szklarska
Nr telefonu: 58 664-33-66 wew. 12
E-mail: obsluga@zpsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Kadry ZPS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 08.01.2018
Data udostępnienia informacji: 19.01.2018