2301 rejon Portu Zachodniego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni


Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia - uchwała nr XXV/523/12 Rady miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 r.
Rysunek pokazujący część uchyloną (4,02 MB)
Przejdź do strony planu: 2302 dawna Stocznia Gdynia.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2007 r. Nr 79, poz. 1179

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr IV/46/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007
Powierzchnia planu: 270,64 ha
tekst uchwały (274 KB)
rysunek planu - czarno-biały (5,2 MB)

Plik GML (22 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (8,63 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (195 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.01.2007
Data udostępnienia informacji: 07.03.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 12:37 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.05.2017 15:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 15:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 15:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 18:04 Korekta Michał Kowalski
19.12.2013 13:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.07.2013 14:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 10:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.02.2013 08:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.02.2013 08:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.02.2013 08:25 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2010 12:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 15:01 Korekta Bartłomiej Poźniak