2214 Chwarznieńska, Krauzego, Szewczenki


Numer planu: 2214
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki
Obowiązuje od: 2022-10-21
Uchwalenie: Uchwała Nr XLIV/1351/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2022 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia (307 KB)
Załącznik numer 1 - rysunek planu (11,94 MB)
Załącznik numer 2 (236 KB)
Załącznik numer 3 (146 KB)
Załącznik numer 4 (150 KB)
Uzasadnienie uchwały (216 KB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r., poz. 3640 (DZ. URZ. WOJ. 2022.3640)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: od 13 czerwca do 5 lipca 2022    

Rozpatrzenie uwag (45,11 MB) - Zarządzenie nr 5323/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.08.2022 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Protokół z dyskusji publicznej
Formularz składania uwag

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia
Klauzula informacyjna RODO
Link do rejestracji do udziału w dyskusji publicznej

2214 Krauzego Szewczenki rysunek (11,92 MB)
2214 Krauzego Szewczenki tekst (617 KB)
Prognoza rysunek (11,85 MB)
Prognoza tekst (567 KB)
Prognoza załączniki (13,05 MB)


Informacje dotyczące przystąpienia

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia wniosków (1.67 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu (99 KB)
Zmiana uchwały o przystąpieniu (8.52 MB) - Nr XXXI/1017/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (99 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (7,52 KB) - Nr XXIII/743/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 28.10.2020
Data udostępnienia informacji: 05.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2023 12:14 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.10.2022 12:16 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
07.10.2022 08:56 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
07.10.2022 08:55 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.09.2022 13:24 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.09.2022 13:23 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
10.08.2022 10:53 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
05.07.2022 09:13 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
15.06.2022 10:30 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.06.2022 09:45 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.06.2022 09:35 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.06.2022 08:31 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.03.2022 14:58 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.03.2022 12:33 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
12.01.2022 09:37 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2021 12:57 Aktualizacja treści Emil Osika
07.07.2021 09:39 Aktualizacja treści Emil Osika
28.06.2021 13:54 Dodanie informacji Emil Osika