2211 Węzeł Chwarzno

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno


Uchwała nr XXXVIII/1086/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Gd 465/18) oddalił skargę. Wyrok jest prawomocny.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 387

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXVIII/1086/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017
tekst uchwały (464 KB)
załącznik numer 1 - rysunek planu (19,91 MB)
załącznik numer 2 (215 KB)
załącznik numer 3 (118 KB)
uzasadnienie uchwały (148 KB)

Plik GML (223 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (22,40 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,35 MB)

Zarządzenie Nr 7050/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść zarządzenia (972 KB)

Protokół z dyskusji publicznej (2,67 MB) z dnia 11 października 2017 r.

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 3 do 24 października 2017
Termin dyskusji publicznej: 11 października 2017
Termin składania uwag: 7 listopada 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (205 KB)
tekst projektu planu (332 KB)
rysunek projektu planu (7,33 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (736 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (279 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (13,95 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (13,52 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść ogłoszenia (27 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr IX/132/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (145 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (970 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 11.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 12:54 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
07.07.2022 10:06 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
26.02.2020 10:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.02.2018 13:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.01.2018 11:53 zmiana kategorii artykułu Bartłomiej Poźniak
03.01.2018 11:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.12.2017 15:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.12.2017 15:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.10.2017 10:34 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.10.2017 09:21 Korekta pliku rysunku planu - uzupełnienie o tabelkę i rysunek studium Bartłomiej Poźniak
03.10.2017 15:28 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.09.2017 14:25 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
11.06.2015 13:54 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak