2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2981

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXIII/835/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017
Powierzchnia: 324,92 ha.
tekst uchwały (1,65 MB)
załącznik nr 1 - rysunek planu (27,01 MB)
załącznik nr 2 (639 KB)
załącznik nr 3 (121 KB)
uzasadnienie (315 KB) opub. 2017-09-11

Zarządzenie Nr 6220/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego. Treść zarządzenia (6,18 MB).
Protokół z dyskusji publicznej (4,98 MB) która odbyła się dnia 20 kwietnia 2017

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 3 kwietnia 2017 do 25 kwietnia 2017
Termin dyskusji publicznej: 20 kwietnia 2017
Termin składania uwag: 9 maja 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (143 KB)
tekst projektu planu (814 KB)
rysunek projektu planu (22,99 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (490 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (34,27 MB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (10,5 MB)


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XLV/952/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (28 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (943 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (27 KB)


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu na obszarze obowiązującego planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (2213 Wiczlińska, Trójmiejski Park Krajobrazowy)

Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno - uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/1086/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. (2211 Węzeł Chwarzno)

Rysunek pokazujący obszar na którym ustalenia planu miejscowego utraciły moc (2,15 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014
Data udostępnienia informacji: 05.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.04.2018 10:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.04.2018 10:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.04.2018 10:51 zmiany struktury dokumentu Bartłomiej Poźniak
15.02.2018 14:40 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.01.2018 12:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 09:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.09.2017 13:54 przeniesienie do uchwa Bartłomiej Poźniak
21.08.2017 15:34 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
21.08.2017 15:33 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
21.08.2017 15:29 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
21.08.2017 15:10 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
21.08.2017 14:59 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
03.07.2017 15:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.07.2017 14:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.06.2017 14:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.06.2017 14:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.05.2017 08:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 10:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 10:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 10:07 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 09:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 09:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 09:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 09:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 08:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 12:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.08.2016 11:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.02.2016 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 14:39 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
14.05.2015 12:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak