2206 Węzeł Chwarzno (nieobowiązujący)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim


Plan przestał obiązywać w wyniku publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211)

Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego - uchwała nr XXXIII/835/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
Przejdź do strony planu: 2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego
Rysunek pokazujący części uchylone (2,97 MB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r., Nr 37, poz. 878

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr V/75/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r.
Powierzchnia planu: 89,15 ha
Tekst uchwały (401 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (10,4 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 23.02.2011
Data udostępnienia informacji: 28.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2023 14:44 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 11:45 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
11.04.2018 15:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.02.2018 10:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.02.2018 09:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.09.2017 12:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 15:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 15:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 18:02 Korekta Michał Kowalski
04.09.2014 12:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.04.2013 15:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.04.2013 15:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 12:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.06.2012 10:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.03.2011 10:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.02.2011 14:10 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak