2205z Wielka Rola - zmiana

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
mapa obszaru planu


Uchwała Nr XII/398/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 roku 
w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 pkt 2 (204 KB)
 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r., poz. 4798
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2015 r., poz. 4322

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (1,34 MB) -Nr XIII/254/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r.

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (490 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (300 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 13 lutego do 5 marca 2015
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
Tekst projektu planu (74 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (807 KB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (768 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (371 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (12,1 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (28 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (569 KB) - Nr XLV/953/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Lista planów powiązanych

2205 Wielka Rola (2010-01-27)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014
Data udostępnienia informacji: 04.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 11:49 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.07.2022 11:24 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
03.12.2019 10:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.12.2019 10:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.10.2019 12:10 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.10.2018 09:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 14:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 13:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 13:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 18:01 Korekta Michał Kowalski
04.01.2016 12:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
17.11.2015 15:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.11.2015 15:20 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.02.2015 10:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.02.2015 10:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.02.2015 10:05 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.02.2015 12:58 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.10.2014 08:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:15 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak