2205 Wielka Rola


Numer planu: 2205
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
Obowiązuje od: 2010-05-10
Uchwalenie: Uchwała Nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia (323 KB)
Załacznik numer 1 - rysunek planu (JPG, 4,71 MB)
Rysunek planu ze wskazaniem obszarów nieobowiązujących (7,27 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2010 r., Nr 51, poz. 899 (DZ. URZ. WOJ. 2010.51.899)
INFORMACJE DODATKOWE:
Uchwała Nr XII/398/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 pkt 2 (204 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r., poz. 4798
Wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 310/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność § 10 ust. 2 pkt 2 zdanie 2 uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli. Wyrok jest prawomocny od dnia 25 września 2018 roku. Treść wyroku (3,60 MB).
Na terenie planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan 2213.
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą nr XIII/254/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli. Zmiana nr 2205z.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.01.2010
Data udostępnienia informacji: 03.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2023 08:10 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
02.08.2023 13:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
25.07.2023 09:32 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
24.10.2022 11:51 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 11:48 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
03.12.2019 10:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.12.2019 10:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.01.2019 11:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.10.2018 09:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.10.2018 09:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.01.2018 13:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 14:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 14:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 13:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 12:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 18:01 Korekta Michał Kowalski
04.01.2016 13:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:28 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.12.2010 13:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 15:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 13:44 Korekta Bartłomiej Poźniak