2205 Wielka Rola

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
mapa obszaru planu


Uchwała Nr XII/398/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 pkt 2 (204 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r., poz. 4798
Wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 310/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność § 10 ust. 2 pkt 2 zdanie 2 uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli. Wyrok jest prawomocny od dnia 25 września 2018 roku. Treść wyroku (3,60 MB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu na obszarze obowiązującego planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (2213 Wiczlińska, Trójmiejski Park Krajobrazowy)
Fragment plan został zmieniony. Przejdź do strony planu 2205z Wielka Rola - zmiana
Plan został opublikowany w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2010 r., Nr 51, poz. 899

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (323 KB) - nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r.
Załacznik numer 1 - rysunek planu (JPG, 4,71 MB)

Rysunek planu ze wskazaniem obszarów nieobowiązujących (7,27 MB)

Plik GML (49 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (7,90 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (294 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.01.2010
Data udostępnienia informacji: 03.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2022 11:51 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 11:48 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
03.12.2019 10:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.12.2019 10:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.01.2019 11:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.10.2018 09:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.10.2018 09:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.01.2018 13:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 14:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 14:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 13:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 12:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 18:01 Korekta Michał Kowalski
04.01.2016 13:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:28 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.12.2010 13:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 15:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 13:44 Korekta Bartłomiej Poźniak