2204 gazociąg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 mm; Prob 8,4 MPa wraz ze strefą ochronną na trasie przebiegu przez teren miasta Gdyni


Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej - uchwała Nr XXIV/549/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2012 r.
Przejdź do strony planu: 2208 Niemotowo i ul. Chwarznieńska.
Rysunek pokazujący część uchyloną (573 KB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2001 r., Nr 58, poz. 646

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: Uchwałą nr XIX/1003/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2001 r.
Powierzchnia planu: 11,1 ha
Tekst uchwały (86 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (0,5 MB)

Plik GML (10 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (91 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (47 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.04.2001
Data udostępnienia informacji: 17.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 11:45 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.05.2017 14:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 18:00 Korekta Michał Kowalski
25.03.2013 15:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 15:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 15:30 Korekta Bartłomiej Poźniak