2204 gazociąg


Numer planu: 2204
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 mm; Prob 8,4 MPa wraz ze strefą ochronną na trasie przebiegu przez teren miasta Gdynia
Obowiązuje od: 2001-08-14
Uchwalenie: Uchwała Nr XXIX/1003/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2001 r.
Tekst uchwały (86 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (0,5 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2001 r., Nr 58, poz. 646 (DZ. URZ. WOJ. 2001.58.646)
INFORMACJE DODATKOWE:
Na terenie planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon przebiegu sieci gazowych. Plan 2215.
Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej - uchwała Nr XXIV/549/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2012 r. Plan 2208.
Rysunek pokazujący część uchyloną (573 KB)
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.04.2001
Data udostępnienia informacji: 17.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2023 14:41 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.07.2023 14:40 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.07.2023 14:40 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
05.07.2023 13:00 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.09.2022 11:45 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.05.2017 14:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 18:00 Korekta Michał Kowalski
25.03.2013 15:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 15:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 15:30 Korekta Bartłomiej Poźniak