2203 gazociąg - odcinek południowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek - Gdynia, wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - na trasie przebiegu przez teren miasta Gdyni - odcinek południowy


Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
  • części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej - uchwała nr XXIV/549/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2012 r.
    Przejdź do strony planu: 2208 Niemotowo i ul. Chwarznieńska
  • części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli - uchwała nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r.
    Przejdź do strony planu: 2205 Wielka Rola
rysunek pokazujący część uchyloną (1,42 MB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2004 r., nr 11, poz. 205

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XIV Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 r.
Powierzchnia planu: 2,52 ha
tekst uchwały (91 KB)
rysunek planu - czarno-biały (0,6 MB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (1,89 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (51 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 31.12.2003
Data udostępnienia informacji: 17.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 11:39 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.05.2017 14:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:59 Korekta Michał Kowalski
19.12.2013 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 15:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 15:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 15:20 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 15:30 Korekta Bartłomiej Poźniak