2201 Wiczlińska, Chwarznieńska i Śliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej


Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego - uchwała nr XXXIII/835/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
Przejdź do strony planu: 2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego
Rysunek pokazujący część uchyloną (5,35 MB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r., Nr 8, poz. 168

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004
Powierzchnia planu: 301,2 ha
Tekst uchwały (482 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (3,4 MB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (28 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (198 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 26.01.2005
Data udostępnienia informacji: 17.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 11:23 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
05.09.2017 12:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.09.2017 12:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.09.2017 12:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.09.2017 11:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 14:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:56 Korekta Michał Kowalski
04.09.2014 12:46 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 12:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 15:31 Korekta Bartłomiej Poźniak