2102 Widna, Rolnicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej
granica obszaru planu


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13 lipca 2018 r., poz. 2784

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XLIII/1224/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018
Tekst uchwały (231 KB)
Załącznik numer 1 - rysunek planu (2,49 MB)
Załącznik numer 2 (119 KB)
Załącznik numer 3 (108 KB)
Uzasadnienie uchwały (132 KB)

Plik GML (10 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (2,81 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (445 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 12 marca do 3 kwietnia 2018
Rozpatrzenie uwag wniesionych do wykładanego projektu planu (331 KB)
Protokół z dyskusji publicznej (1,67 MB) z dnia 20 marca 2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (33 KB)
Tekst projektu planu (142 KB)
Rysunek projektu planu (1,94 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (301 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (334 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (12,38 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (3,92 MB) - Zarządzenie Nr 7280/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.01.2018 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy środowiskowej (206 KB)
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (133 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (984 KB) - Nr XXIX/715/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 22.02.2017
Data udostępnienia informacji: 07.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 11:08 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.07.2018 12:39 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.07.2018 12:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.06.2018 09:17 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.06.2018 09:17 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.05.2018 11:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.04.2018 09:15 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.03.2018 13:10 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.03.2018 08:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.03.2018 10:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.01.2018 09:29 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.07.2017 14:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 12:44 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.03.2017 13:19 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak