2101 Rolnicza, Chwarznieńska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej
mapa obszaru planu

Ustalenia planu zostały zmienione na fragmencie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej (2102)


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2016 r., poz. 2030

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XX/448/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016
Powierzchnia planu: 49,35 ha
tekst uchwały (1,68 MB)
rysunek planu wskazujący obszary o zmienionych ustaleniach (4,84 MB)
załącznik nr 1 - rysunek planu (7,61 MB)
załącznik nr 3 (113 KB)
uzasadnienie (82 KB) opub. 2017-09-08

Plik GML (12 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (31,40 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,07 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - ponowne wyłożenie

Termin wyłożenia: 27 stycznia 2016 do 16 lutego 2016
Termin dyskusji publicznej: 28 stycznia 2016
Termin składania uwag: 1 marca 2016
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30,5 KB)
tekst projektu planu (441 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (6,07 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (6,16 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (383 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (23 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - ponowne wyłożenie

Termin wyłożenia: 16 września 2015 do 6 października 2015
Termin dyskusji publicznej: 29 września 2015
Termin składania uwag: 20 października 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
tekst projektu planu (442 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (5,56 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (5,66 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (385 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (22,5 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - ponowne wyłożenie

Termin wyłożenia: 22 czerwca 2015 do 14 lipca 2015
Termin dyskusji publicznej: 30 czerwca 2015
Termin składania uwag: 28 lipca 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (422 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (5,67 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (5,77 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (455 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (22,6 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 31 marca do 22 kwietnia 2015
Termin dyskusji publicznej: 14 kwietnia 2015
Termin składania uwag: 6 maja 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (425 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (4,95 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (5,05 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (447 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (21,9 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXXVI/774/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (2,91 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.11.2013
Data udostępnienia informacji: 04.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 11:05 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 12:26 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
31.08.2018 10:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.08.2018 10:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.08.2018 10:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.09.2017 15:10 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 13:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 13:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.06.2016 13:22 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.04.2016 14:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.04.2016 15:15 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 15:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.01.2016 11:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.01.2016 09:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
16.09.2015 13:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.09.2015 15:05 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.06.2015 14:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.06.2015 11:57 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.06.2015 11:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.03.2015 11:18 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
25.03.2015 10:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.01.2014 08:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.12.2013 11:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.12.2013 11:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak