2002 schronisko "Ciapkowo"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 października 2014 r., poz. 3519

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XLVI/987/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014
Powierzchnia planu: 1,69 ha
tekst uchwały z załącznikami (1,03 MB)
kolorowy rysunek planu (688 KB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (1,13 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (325 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 29 lipca do 18 sierpnia 2014
Termin dyskusji publicznej: 12 sierpnia 2014
Termin składania uwag: 2 września 2014
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
tekst projektu planu (120 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (829 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (828 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (408 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,9 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXXIV/722/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (816 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (24 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.09.2013
Data udostępnienia informacji: 08.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 10:56 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.05.2017 11:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 14:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.12.2014 11:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.12.2014 11:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.10.2014 10:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.10.2014 10:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.10.2014 10:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2014 09:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2014 09:23 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.10.2013 14:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
08.10.2013 15:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.10.2013 15:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak