1909 Leśna Polana

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Koloniamapa obszaru planu


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 2823

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (421 KB) - Nr XIX/597/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (10,30 MB)
Załącznik numer 2 (210 KB)
Załącznik numer 3 (111 KB)
Uzasadnienie uchwały (158 KB)

Plik GML (12 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (21,97 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,25 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 14 grudnia 2019 do 14 stycznia 2020
Rozpatrzenie uwag (15,11 MB) - Zarządzenie Nr 1989/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.02.2020 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 19 grudnia 2019 (4,88 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (41 KB)
Tekst projektu planu (350 KB)
Rysunek projektu planu (6,17 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (31 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (387 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (17,59 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Zmiana rozpatrzenia wniosków (9,10 MB) - Zarządzenie Nr 1570/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.11.2019 r.
Rozpatrzenie wniosków (9,38 MB) - Zarządzenie Nr 670/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2019 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy środowiskowej (209 KB)
Ogłoszenie o przystąpieniu (25 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1,51 MB) - Nr XXII/527/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 22.06.2016
Data udostępnienia informacji: 18.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 10:50 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
25.06.2020 10:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.05.2020 14:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.02.2020 13:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.02.2020 13:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.02.2020 13:00 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.02.2020 12:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.01.2020 13:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.12.2019 16:01 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.12.2019 15:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.04.2019 13:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2017 16:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 14:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.07.2016 09:13 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.06.2016 15:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.06.2016 15:27 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak