1908z Pomianowskiego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego


Projekt planu posiada tekst jednolity.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 listopada 2015 r., poz. 3440

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XII/220/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015
Powierzchnia planu: 11,23 ha
Tekst uchwały z załącznikami (1,83 MB)
Kolorowy rysunek planu (1,73 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 22 czerwca 2015 do 14 lipca 2015
Termin dyskusji publicznej: 23 czerwca 2015
Termin składania uwag: 28 lipca 2015
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
Tekst projektu planu (88 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (1,53 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (385 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,6 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr VI/63/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (140 KB)
Tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1,66 MB)

Lista planów powiązanych

1908 Chwaszczyńska, Rdestowa, Pomianowskiego (2013-11-27)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.02.2015
Data udostępnienia informacji: 03.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2018 14:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 11:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 14:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:53 Korekta Michał Kowalski
22.11.2016 14:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.11.2015 13:02 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
08.10.2015 12:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.10.2015 12:40 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.10.2015 13:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.06.2015 14:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.06.2015 11:50 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.06.2015 11:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
28.04.2015 10:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.04.2015 10:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.04.2015 09:56 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2015 14:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.03.2015 12:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak