1908 Tekst jednolity - Chwaszczyńska, Rdestowa, Pomianowskiego

Ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu na obszarze obowiązującego planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej


Dnia 23 grudnia 2013 r. Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność § 13 ust. 2 dla karty terenu oznaczonej symbolem 03 MN1 i § 13 ust. 8 uchwały nr XXXVI/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego w części tekstowej i w załączniku graficznym w zakresie dotyczącym wskazanych kart. Link do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2017 r., poz. 386

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


Informacje dotyczące uchwalenia tekstu jednolitego

Uchwalony: uchwałą nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016
Uchwała (175 KB)
Rysunek uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze (9,55 MB)
Obwieszczenie z załącznikiem (18,4 MB)

Lista planów powiązanych

1908z Pomianowskiego (2015-09-23)
1908 Chwaszczyńska, Rdestowa, Pomianowskiego (2013-11-27)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 21.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2022 12:59 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 12:59 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 12:57 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 11:16 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.12.2022 11:15 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.11.2022 13:00 Korekta Łukasz Niedźwiecki
25.01.2021 13:21 Zmiana odnośnika do rozstrzygnięcia Bartłomiej Poźniak
25.01.2021 12:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.03.2019 12:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.07.2018 11:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2018 11:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.06.2018 14:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.06.2018 14:29 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 10:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 12:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:51 Korekta Michał Kowalski
30.12.2016 10:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak