1908 Chwaszczyńska, Rdestowa, Pomianowskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego


Projekt planu posiada tekst jednolity.
Dnia 23 grudnia 2013 r. Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nieważność § 13 ust. 2 dla karty terenu oznaczonej symbolem 03 MN1 i § 13 ust. 8 uchwały nr XXXVI/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego w części tekstowej i w załączniku graficznym w zakresie dotyczącym wskazanych kart. Link do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego.
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XII/220/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego.
lokalizacja planu 1908z na obszarze 1908
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., poz. 1

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXVI/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013
Rysunek uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze (9,55 MB)
Tekst uchwały z załącznikami(9,83 MB)
Kolorowy rysunek planu (9,61 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - ponowne wyłożenie

Termin wyłożenia: 12 sierpnia 2013 do 10 września 2013
Termin dyskusji publicznej: 20 sierpnia 2013
Termin składania uwag: 24 września 2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
Tekst projektu planu (248 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (6,28 MB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (6,68 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (365 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (20,2 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 6 maja 2013 do 4 czerwca 2013 r.
Termin dyskusji publicznej: 13 maja 2013 r.
Termin składania uwag: 18 czerwca 2013 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
Tekst projektu planu (240 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (6,82 MB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (6,82 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (504 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (22,1 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr IX/166/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (28 KB)
Treść uchwały (60 KB)
Załącznik graficzny do uchwały (2,72 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (25 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.06.2011
Data udostępnienia informacji: 11.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2021 12:34 Zmiana odnośnika do rozstrzygnięcia Bartłomiej Poźniak
24.07.2018 11:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.06.2018 14:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.05.2017 11:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 14:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:52 Korekta Michał Kowalski
22.11.2016 14:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.10.2015 12:41 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.03.2015 12:13 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.01.2014 12:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.12.2013 10:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.08.2013 15:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.08.2013 09:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.05.2013 10:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.05.2013 15:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.05.2013 15:50 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.04.2013 09:05 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.06.2012 09:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.06.2012 09:36 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.06.2012 09:36 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.07.2011 10:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak