1906 Nowowiczlińska, Porazińska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2013 r., poz. 4263
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 roku stwierdza nieważność § 13 ust. 5 pkt 5 lit. a uchwały Nr XXXV/740/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. Treść rozstrzygnięcia nadzorczego (502 KB)

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXV/740/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013
Tekst uchwały z załącznikami (3,26 MB)
Rysunek planu - kolorowy (2,70 MB)
Rysunek planu - czarno-biały (2,88 MB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (4,27 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (489 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 29 lipca 2013 do 27 sierpnia 2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30 KB)
Tekst projektu planu (109 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (2,87 MB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (2,74 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (339 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (12,8 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXVII/560/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
Treść uchwały (45 KB)
Załącznik graficzny do uchwały (592 KB)

Informacje dotyczące wcześniejszych prac planistycznych

Uchwała Nr IV/99/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Nowowiczlińskiej, Porazińskiej została uchylona.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.01.2007
Data udostępnienia informacji: 16.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 10:42 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 14:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 14:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.04.2014 13:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.12.2013 10:26 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.12.2013 09:42 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.12.2013 12:10 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
06.11.2013 15:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.11.2013 08:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.10.2013 11:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.10.2013 08:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.10.2013 08:55 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2013 11:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2013 08:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.07.2013 14:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.07.2013 14:17 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.05.2013 09:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
08.02.2013 11:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.02.2013 10:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.02.2013 10:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.02.2013 10:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:19 Korekta Bartłomiej Poźniak