1902 Głogowa i Walerianowa

Plan miejscowy przestał obowiązywać w wyniku wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia (1909)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Głogowej i Walerianowej w Gdyni, uchwalony uchwałą nr X/207/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2003 roku

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 31 października 2003 r., Nr 131, poz. 2302

1902 treść uchwały
1902 rysunek planu (0,9 MB)
1902 informacja graficzna o granicach obszaru, na którym plan utracił moc (0,7 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 27.08.2003
Data udostępnienia informacji: 17.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2022 11:59 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
08.09.2021 13:18 ukrycie Emil Osika
28.04.2017 13:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 11:37 Korekta Bartłomiej Poźniak