1709 Kacze Buki


Numer planu: 1709
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
Obowiązuje od: 2020-04-21
Uchwalenie: Uchwała Nr XVII/551/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2020 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia (698 KB) 
Załącznik numer 1 - rysunek planu (26,16 MB)
Załącznik numer 2 (996 KB)
Załącznik numer 3 (119 KB)
Uzasadnienie uchwały (150 KB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., poz. 1734 (DZ. URZ. WOJ. 2020.1734)
INFORMACJE DODATKOWE:
Uchwała nr Nr XVII/551/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości. Postanowieniem z dnia 3 marca 2021 r. WSA w Gdańsku odrzucił skargę  (sygn. akt II SA/Gd 768/20). Orzeczenie jest prawomocne.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH 

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 21 października do 12 listopada 2019
Zmiana rozpatrzenia uwag (7,03 MB) - Zarządzenie Nr 1757/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2019 r.
Rozpatrzenie uwag (6,70 MB) - Zarządzenie Nr 1679/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2019 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 5 listopada 2019 (3,89 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (27 KB)
Tekst projektu planu (520 KB)
Rysunek projektu planu (20,28 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (288 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (572 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (32,26 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 1 do 23 lipca 2019
Rozpatrzenie uwag (16,5 MB) - Zarządzenie Nr 1279/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2019 r. 
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 17 lipca 2019 (1,76 MB)
Tekst projektu planu (576 KB)
Rysunek projektu planu (22,43 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (290 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (555 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (31,65 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (49 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Zmiana rozpatrzenia wniosków (10,84 MB) - Zarządzenie Nr 707/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.04.2018 r.
Rozpatrzenie wniosków (6,21 MB) - Zarządzenie Nr 8563/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy środowiskowej (209 KB)
Ogłoszenie o przystąpieniu (172 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (2,38 MB) - Nr XXIV/589/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 11.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2023 15:26 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 10:04 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.10.2021 11:36 Aktualizacja treści Emil Osika
04.03.2021 11:01 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.01.2021 12:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.12.2020 11:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.08.2020 11:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.04.2020 09:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.03.2020 08:45 Zmiana załącznika: uzasadnienie ustawy Bartłomiej Poźniak
28.02.2020 14:21 Zmiana kategorii Bartłomiej Poźniak
28.02.2020 10:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.02.2020 10:17 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.01.2020 12:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2019 13:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.11.2019 14:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.10.2019 09:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.10.2019 14:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.09.2019 15:04 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.08.2019 14:12 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.07.2019 13:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.07.2019 13:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.07.2019 10:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.07.2019 09:56 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.06.2019 13:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.04.2019 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.04.2019 12:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.10.2018 11:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2017 16:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 14:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.10.2016 11:08 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.10.2016 12:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.10.2016 12:23 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak