1706 Na wschód od Świętokrzyskiej


Numer planu: 1706
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej
Obowiązuje od: 2014-01-01
Uchwalenie: Uchwała Nr XXXVI/759/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r.
Tekst uchwały (260 KB)
Załącznik nr 1 - czarno-biały rysunek planu (986 KB)
Załącznik nr 3 (120 KB)
Kolorowy rysunek planu (938 KB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 4621 (DZ. URZ. WOJ. 2013.4621)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 3 września do 1 października 2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (36 KB)
Tekst projektu planu (122 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (916 KB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (903 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (285 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (2,36 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXX/619/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
Tekst uchwały wraz z załącznikiem graficznym (511 KB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (26 KB)

Informacje dotyczące zmiany numeru planu

W dniu 24 kwietnia 2013 r. zmieniony został numer planu Nowa Kielnieńska. Nowy numer to 1707. Strona planu 1707 Nowa Kielnieńska dostępna jest tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2013
Data udostępnienia informacji: 07.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2023 15:17 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.07.2023 15:16 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 09:50 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 14:34 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 14:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 13:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.12.2013 13:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.12.2013 11:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.09.2013 12:20 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
03.09.2013 10:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.09.2013 10:56 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.08.2013 12:55 Aktualizacja treści Anna _Steinke
26.08.2013 12:35 Aktualizacja treści Anna _Steinke
07.05.2013 11:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak