1703 Kacze Buki

Plan przestał obowiązywać 21 kwietnia 2020 roku.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, tzw. Kacze Buki
Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej - uchwała nr XXXVI/759/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r.
Rysunek planu z zaznaczonym obszarem uchylonym (5,69 MB).
Przejdź do strony planu 1706 Na wschód od Świętokrzyskiej.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2007 r., nr 151, poz. 2846

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007
Powierzchnia planu: 173,79 ha
Tekst uchwały (354 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (5,5 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.06.2007
Data udostępnienia informacji: 27.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2020 11:01 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.11.2019 14:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.06.2017 14:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.05.2017 11:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 13:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:46 Korekta Michał Kowalski
24.02.2015 13:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 13:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 09:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.03.2013 09:51 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 14:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 14:59 Korekta Bartłomiej Poźniak