1616 Przemyska, Bądkowskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego
mapa o
bszaru planu

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 4 października 2022 r., poz. 3587

Informacje dotyczące uchwalenia 

Uchwała w sprawie uchwalenia (241 KB) - Nr XLIV/1352/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (9,28 MB)
Załącznik numer 2 (204 KB)
Załącznik numer 3 (126 KB)
Załącznik numer 4 (91 KB)
Uzasadnienie uchwały (299 KB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (2,49 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,40 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: od 23 kwietnia do 17 maja 2022  
Termin składania uwag: do 31 maja 2022

Rozpatrzenie uwag (3,66 MB)
Zbiór uwag zamieszczonych w wykazie (7,08 MB)

Protokół z dyskusji publicznej
Obwieszczenie o wyłożeniu (64 KB)
Formularz składania uwag

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej (234 KB)
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia (901 KB)
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne (702 KB)
Klauzula informacyjna RODO (230 KB)
Link do rejestracji do udziału w dyskusji publicznej

Tekst projektu planu (509 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (7 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (539 KB)
Rysunek projektu planu (7,15 MB)
Załączniki do prognozy (20,94 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia

Rozpatrzenie wniosków (5441 KB)
Ogłoszenie o przystąpieniu (260 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (872 KB) - Nr XXIV/785/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.11.2020
Data udostępnienia informacji: 03.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2022 12:15 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.10.2022 11:03 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
04.10.2022 11:52 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
02.09.2022 11:47 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.06.2022 14:16 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
19.05.2022 22:14 Aktualizacja treści Emil Osika
22.04.2022 13:05 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
19.04.2022 09:18 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
19.04.2022 09:16 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
19.04.2022 09:00 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.04.2022 17:11 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.04.2022 14:06 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
14.09.2021 09:05 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
09.12.2020 16:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.12.2020 16:12 Korekta Bartłomiej Poźniak