1612 Wielkopolska, Parkowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej
mapa obszaru planu


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r., poz. 496

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (345 KB) - Nr IV/55/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (10,41 MB)
Załącznik numer 2 (295 KB)
Załącznik numer 3 (140 KB)
Uzasadnienie uchwały (115 KB)

Plik GML (10 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (10,77 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (709 KB)

Informacje dotyczące ponownego wyłożenia

Termin wyłożenia: 6 do 26 października 2018
Rozpatrzenie uwag (1,06 MB) - Zarządzenie Nr 13/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (2,00 MB) z dnia 25 października 2018 roku
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (283 KB)
Tekst projektu planu (477 KB)
Rysunek projektu planu (9,90 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (282 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (636 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (8,30 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (10.20 MB)

Informacje dotyczące ponownego wyłożenia

Termin wyłożenia: 2 do 22 czerwca 2018
Rozpatrzenie uwag (739 KB) - Zarządzenie Nr 8208/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.07.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (1,54 MB) z dnia 7 czerwca 2018 roku
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (105 KB)
Tekst projektu planu (685 KB)
Rysunek projektu planu (22,27 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (294 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (636 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (9,03 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (10,20 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 19 marca do 10 kwietnia 2018
Rozpatrzenie uwag (14,85 MB) z dnia 15 maja 2018 roku
Protokół z dyskusji publicznej (840 KB) z dnia 28 marca 2018 roku
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (38 KB)
Tekst projektu planu (221 KB)
Rysunek projektu planu (6,83 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (293 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (638 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (8,10 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (10,20 MB)

Zarządzenie Nr 7128/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej. Treść zarządzenia (855 KB)<

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (345 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXX/728/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej

Tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1001 KB)
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (25 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 29.03.2017
Data udostępnienia informacji: 13.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 09:19 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.01.2019 11:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.01.2019 15:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.12.2018 10:43 Zmiana kategorii Bartłomiej Poźniak
24.12.2018 10:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.12.2018 10:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.11.2018 08:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.11.2018 08:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.10.2018 14:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.10.2018 14:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.09.2018 12:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.07.2018 10:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.07.2018 10:12 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.06.2018 14:41 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.06.2018 15:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.05.2018 12:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.05.2018 09:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.04.2018 15:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.03.2018 14:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.03.2018 12:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.12.2017 15:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.10.2017 15:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 09:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak