1611 Strzelców i Dragonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2017 r., poz. 3407

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXIV/917/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Powierzchnia planu: 0,24 ha
Tekst uchwały (407 KB)
Załącznik nr 1 - rysunek planu (1012 KB)
Załącznik nr 2 (100 KB)
Załącznik nr 3 (106 KB)
Uzasadnienie (109 KB)

Plik GML (8 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (260 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (257 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 19 czerwca do 10 lipca 2017
Termin dyskusji publicznej: 27 czerwiec 2017
Termin składania uwag: 24 lipiec 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (141 KB)
tekst projektu planu (311 KB)
rysunek projektu planu (11,46 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (999 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (9,58 MB)
protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej (422 KB)

Zarządzenie Nr 6023/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów. Treść zarządzenia.

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXIX/700/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (133 KB)
tekst uchwały (117 KB)
załącznik graficzny (497 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (67 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 22.02.2017
Data udostępnienia informacji: 14.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 09:14 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.10.2017 12:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.09.2017 15:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.09.2017 15:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
31.08.2017 10:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.07.2017 08:28 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.06.2017 12:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.06.2017 12:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.06.2017 09:05 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 09:01 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 08:57 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 08:56 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
25.04.2017 14:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.03.2017 11:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak