1609 Rzeka Kacza - Potok Przemysłowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2017-07-05 r., poz. 2518

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXII/795/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017
Powierzchnia planu: 30,96 ha
tekst uchwały (459 KB)
załącznik numer 1 - rysunek planu (8,15 MB)
załącznik numer 2 (458 KB)
załącznik numer 3 (121 KB)
uzasadnienie uchwały (139 KB)

Plik GML (15 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (24,31 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (469 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - trzecie wyłożenie

Termin wyłożenia: 4 lutego do 24 lutego 2017
Termin dyskusji publicznej: 8 lutego 2017
Termin składania uwag: 10 marca 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (310 KB)
rysunek projektu planu (6,02 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (414 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (18,0 MB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (3,48 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - ponowne wyłożenie

Termin wyłożenia: 26 listopada do 16 grudnia 2016
Termin dyskusji publicznej: 1 grudnia 2016
Termin składania uwag: 30 grudnia 2016
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (148 KB)
tekst projektu planu (306 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (5,95 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (414 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (19,3 MB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (7,75 MB)
zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (6,70 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 27 stycznia 2016 do 16 lutego 2016
Termin dyskusji publicznej: 4 lutego 2016
Termin składania uwag: 1 marca 2016
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30,5 KB)
tekst projektu planu (265 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (7,03 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (7,09 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (411 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (20,2 MB)

Informacje dotyczące zmiany numeru planu

Projekty planów numerowane są w kolejności ich uchwalania. Numery nadawane projektom wg kolejności przystąpienia do ich sporządzania są korygowane zgodnie z tą zasadą w momecie uchwalenia. Numer 1608 został przypisany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego w wyniku jego uchwalenia w dniu 27 maja 2015 roku. Aktualny numer planu to 1609.

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (2,62 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr IX/165/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (28 KB)
Tekst uchwały (56 KB)
Załącznik graficzny do uchwały (3,14 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (24 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 22.06.2011
Data udostępnienia informacji: 15.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 09:10 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
12.02.2018 10:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.07.2017 10:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.07.2017 14:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.06.2017 12:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 14:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.03.2017 13:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.03.2017 13:15 zmiana stylu Bartłomiej Poźniak
06.02.2017 14:08 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.02.2017 15:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.02.2017 15:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.01.2017 11:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.01.2017 15:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.01.2017 15:40 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
28.11.2016 11:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.11.2016 12:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.11.2016 16:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.11.2016 16:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.11.2016 16:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.11.2016 10:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.01.2016 13:31 korekta brakujacego elementu n Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 15:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 15:10 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.01.2016 11:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.01.2016 09:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.06.2015 09:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.06.2015 09:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.06.2015 09:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.10.2013 14:08 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.06.2012 09:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.07.2011 10:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.07.2011 10:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.07.2011 10:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.07.2011 10:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak