1608 Stryjska i K. Górskiego


Numer planu: 1608
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego
Obowiązuje od: 2015-07-25
Uchwalenie: Uchwała Nr IX/133/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r.
Tekst uchwały (294 KB)
Załącznik nr 1 - czarno-biały rysunek planu (4,2 MB)
Załącznik nr 3 (123 KB)
Kolorowy rysunek planu (2,69 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r., poz. 2125 (DZ. URZ. WOJ. 2015.2125)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH
 

Informacje dotyczące zmiany numeru planu

Projekty planów numerowane są w kolejności ich uchwalania. Numery nadawane projektom wg kolejności przystąpienia do ich sporządzania są korygowane zgodnie z tą zasadą w momecie uchwalenia. W związku z uchwaleniem planu jego numer został zmieniony w dniu 27 maja 2015 r. Dotychczasowy numer 1609 został przypisany do planu Rzeka Kacza - Potok Przemysłowy. Aktualny numer planu to 1608.

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 20 marca do 14 kwietnia 2015
Termin dyskusji publicznej: 31 marca 2015
Termin składania uwag: 28 kwietnia 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (27,5 KB)
tekst projektu planu (159 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (2,34 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (2,36 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (461 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (19,6 MB)

Informacje dotyczące zmiany uchwały o przystąpieniu

Uchwała nr IV/57/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego
tekst uchwały (135 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXVI/548/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego.
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
treść uchwały (61 KB)
załącznik graficzny do uchwały (2,06 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (117 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2012
Data udostępnienia informacji: 16.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2023 12:38 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 09:07 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
12.07.2017 10:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 13:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.07.2015 09:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.06.2015 09:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.06.2015 09:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.06.2015 09:26 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
20.03.2015 08:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.03.2015 08:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
12.03.2015 12:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.02.2015 11:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.02.2015 10:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.03.2013 14:50 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
16.01.2013 09:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.01.2013 08:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.01.2013 08:55 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak