1606 teren położony na zachód od Łęczyckiej


Numer planu: 1606
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej
Obowiązuje od: 2009-01-22
Uchwalenie: Uchwała Nr XXIV/566/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008 r.
Treść uchwały (361 KB)
Rysunek planu (1,88 MB)
Rysunek planu z uwzględnieniem wyroków Sądu (2,43 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r., Nr 136, poz. 3452 (DZ. URZ. WOJ. 2008.136.3452)
INFORMACJE DODATKOWE:
Dnia 20 grudnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały w zakresie dotyczącym działki oznaczonej obecnie numerem 149, obręb Mały Kack - w planie miejscowym oznaczona numerem 481/43, obręb Gdynia (Sygn. akt II SA/Gd 148/17). Wyrok ten jest prawomocny od dnia 30 marca 2018 roku. Treść wyroku
Dnia 6 listopada 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały w zakresie obejmującym kartę terenu nr 15 w częściach które dotyczą nieruchomości stanowiących działki nr 478/43, 479/43 i 480/43 oraz w zakresie obejmującym kartę terenu nr 21 (Sygn. akt II SA/Gd 485/12). Wyrok ten jest prawomocny od dnia 6 sierpnia 2014 roku. Wyrok opublikowany w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 poz. 3757
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 22.10.2008
Data udostępnienia informacji: 12.11.2008
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2023 11:14 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
24.10.2022 10:21 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 08:19 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
04.07.2018 14:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2018 14:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2018 12:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2018 12:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2018 11:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.04.2018 11:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 12:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.10.2014 14:39 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.10.2014 08:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 14:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 14:15 Korekta Bartłomiej Poźniak