1604z Polana Bernadowo - zmiana


Zmiana numer 1604z
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
Obowiązuje od: 2013-04-19
Uchwalenie: Uchwała Nr XXVIII/579/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r.
Tekst uchwały (164 KB)
Załącznik numer 2 do uchwały (113 KB)
Rysunek planu - kolorowy (780 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (0,98 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r., poz. 1714 (DZ. URZ. WOJ. 2013.1714)
INFORMACJE DODATKOWE:
Plan posiada tekst jednolity. Tekst jednolity 1604.
Powiązane: Plan 1604.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 3 grudnia 2012 do 3 stycznia 2013
Termin dyskusji publicznej: 11 grudnia 2012
Termin składnia uwag: 17 stycznia 2013
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (381 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (674 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (675 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (255 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (12,4 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XX/379/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (25 KB)
treść uchwały (53 KB)
załącznik graficzny do uchwały (379 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (28 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 23.05.2012
Data udostępnienia informacji: 13.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2023 10:30 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
30.09.2022 09:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.04.2017 12:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 12:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 12:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:39 Korekta Michał Kowalski
23.11.2016 14:15 Anonimizacja załącznikia progn Bartłomiej Poźniak
21.01.2015 15:49 anonimizacja załącznika Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 13:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.07.2013 15:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.04.2013 12:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 10:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 10:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 10:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 10:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 10:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 10:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 10:28 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 09:15 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.12.2012 08:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.11.2012 13:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.07.2012 14:23 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.06.2012 09:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.06.2012 09:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak